01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Šolski okoliš

obsega naslednje ulice oziroma dele ulic:

IME ULICE HIŠNE ŠTEVILKE
Bohoričeva ulica od 1do 27, parne: 6, 20, 22a ter od 28a do 36
Bolgarska ulica od 1 do 24
Gasparijeva ulica Od 1 do 13 ter 15 in 17
Grablovičeva ulica 1, parne od 6 do 40, 43, 44 in 46
Hrvatski trg 6
Japljeva ulica 1, 2, 3, 4a, 4, neparne od 5 do 21
Jenkova ulica od 1 do 16, 18
Koblarjeva ulica neparne od 3 do 25
Korytkova ulica 2, 15, od 17 do 26, 28, 29, 30, 32, 34
Malenškova ulica 1, 2, 5a, 5, 7, 9,11
Močnikova ulica od 1 do 6, 8, 10
Njegoševa cesta 4, 4a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6j, 6, 8a, 8
Ob Ljubljanici parne od 4 do 18
Potrčeva ulica 1, parne od 2 do 16
Povšetova ulica 19, neparne od 29 do 35, parne od 38a do 48
Sketova ulica od 1 do 7, 9, 11, 13
Šlajmerjeva ulica od 1a do 8
Šmartinska cesta parne od 2 do 28
Zaloška cesta 1, 2, od 4 do 11, 14, 15, 17, nep. od 21a do 29
Dostopnost