01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

 

PROJEKT eTWINNING ZA 6. IN 7. RAZRED

MEDNARODNI    

Izvedba: Kot interesna dejavnost 1x tedensko. Predviden začetek oktobra. Trajanje projekta in vsebina ur se bo sproti prilagajala glede na interese, želje in potrebe učencev ter glede na zahteve določenega projekta.

 

Cilji projekta: učenci se povežejo s sovrstniki iz drugih držav, se urijo v samostojnem in povezovalnem učenju, nadgradijo in poglobijo znanje iz angleškega jezika, nadgradijo svoje znanje uporabe IKT-ja, uporabljajo angleščino v resničnih situacijah in si z medkulturnim dialogom širijo obzorja ter povečajo razumevanje za drugačnost in strpnost.

 

Dejavnosti: Učenci si bodo v angleščini izmenjavali informacije s sovrstniki šol iz drugih držav, skupaj pripravljali prispevke na določeno temo (filmčki, Powerpoint …), spoznavali načine življenja v različnih državah s pomočjo elektronskih medijev. Predvidene teme (ker smo pri izvajanju projekta odvisni od partnerskih šol, je točne teme v naprej težko predvideti): primerjava držav, jezikov, šol, prostočasne dejavnosti, naravovarstvo …

mentor: Matevž Sušnik

Dostopnost