01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

RASTEM S KNJIGO – DRŽAVNI    

koordinator/nosilec: Mateja Sitar Zevnik

V šolskem letu 2020/21 že petnajstič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo « – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvajajo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Združenje splošnih knjižnic, ob podpori Zavoda za šolstvo RS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« so:

 • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;

 • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;

 • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;

 • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V Letošnji project se začne z zamikom in sicer šele novembra. Takrat bodo na voljo tudi knjige za sedmošolce. Izbrana je bila knjiga pisatelja Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej, z ilustracijami Jureta Engelsbergerja, Založba Mladinska knjiga.

Dostopnost