01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Svet šole

Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole Osnovne šole Vodmat. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda.

Svet šole Osnovne šole Vodmat se je konstituiral 19. 10. 2020.

Predstavnik

Ime in priimek

ŠOLE

Žiga Bokal

Anita Ćordić

Miha Marinič

Tadej Tomc

Sanja Zgonc – predsednica

STARŠEV

Špela Krasko Gerbec – namestnica predsednice
Svetlana Simić Klobučarič
Elvira Treven

MESTNE OBČINE

Primož Burgar
Katarina Juvanc Šinkovec
Nina Rems

Dostopnost