01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

MLADINSKE DELAVNICE DRŽAVNI    
koordinator/nosilec: Sanja Zgonc

V sodelovanju z Društvom za preventivno delo bomo v obeh oddelkih 8. razreda izvajali preventivni projekt »Mladinske delavnice«.

Namen projekta je spodbujanje pozitivnega psihosocialnega razvoja ter preprečevanje konzumiranja in razvoja odvisnosti od psihoaktivnih substanc, preprečevanje medvrstniškega nasilja in preprečevanje širjenja spolno prenosljivih bolezni in okužbe z virusom HIV.

Z obravnavanimi vsebinami želimo preprečevati tudi razvoj nasilja med mladimi ter razvoj mladoletniške depresivnosti in drugih duševnih motenj. Najstnike želimo naučiti, da krize in stiske oz. težave doživljajo kot izzive in priložnosti, ne pa kot grožnje in nevarnosti, za svojo nadaljnjo rast in razvoj.

Aktivnosti bodo potekale kontinuirano skozi celo šolsko leto, od novembra do junija, v okviru ur oddelčnih skupnosti ali predmeta Domovinska in državljanska kultura in etika.

Vodili jih bodo za to delo usposobljeni sodelavci Društva za preventivno delo v sodelovanju z razredniki in učiteljema DKE. Z učenci se bo izvajal že vnaprej pripravljen program izkustvenih delavnic. Teme teh delavnic in drugih aktivnosti bodo povezane z razvojnimi nalogami, s katerimi se najstniki v tem obdobju razvoja srečujejo na različnih področjih svojega življenja, kot tudi s tveganimi vedenji mladih v tem obdobju.

Učenci bodo znanje in nove socialne veščine pridobivali skozi socialno učenje in učenje s pomočjo odkrivanja oz. izkustvenega učenja.

Projekt »Mladinske delavnice« je za učence brezplačen. Izvajanje projekta finančno podpirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje in Mestna občina Ljubljana; oddelek za zdravstveno in socialno varstvo.

Projekt je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije in je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrjen kot javni socialnovarstveni program. Priporoča ga tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Delavnice se bodo v primeru šolanja na daljavo izvajale preko spletnega orodja ZOOM.

Dostopnost