01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

 Prijava in odjava prehrane

Prijava na prehrano se odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto na predpisanem obrazcu. Lahko se kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. S prijavo na prehrano potrjujete, da boste spoštovali pravila šolske prehrane, redno plačevali prispevek, pravočasno odjavili obrok in v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov.

Odjava obroka:

 • če je učenec odsoten zaradi šolskih obveznosti, ga od obroka odjavi šola;
 • ob odsotnosti iz drugih razlogov, so učenca od prehrane dolžni odjaviti starši;
 • odjava je pravočasna, če je izvedena vsaj en delovni dan prej, do 8.30 ure zjutraj (računovodstvo šole; 01 52 03 857; racunovodstvo@osvodmat.si
 • če obrok ni odjavljen pravočasno, ste dolžni poravnati polno ceno obroka;
 • za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni ali nepredvidenih dogodkov še pripada subvencija;
 • ob prihodu učenca nazaj v šolo ste dolžni otroka ponovno prijaviti na prehrano (do 8.30 ure zjutraj za naslednji dan).

Malice, ki bodo vrnjene v kuhinjo, bomo ponudili brezplačno v košari pred jedilnico. Učenec, ki bo vzel malico, jo je dolžan pojesti v jedilnici.

Minister za izobraževanje, kulturo, znanost in šport bo določil ceno malice za osnovnošolce pred začetkom novega šolskega leta.

Plačilo prehrane je možno po položnici ali preko trajnika. Če plačilo ni pravočasno, šola pošlje opomin. Zoper dolžnike, ki kljub opominu ne poravnajo zneska, šola sproži postopek izvršbe preko sodišča.

Če je v družini več otrok in bi želeli obveznosti plačevati le na eni položnici, morate v računovodstvo oddati izpolnjeno izjavo.

Dostopnost