01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Zdrava šola

DRŽAVNI PROJEKT

koordinator/nosilec: Miha Marinič

Dejavnosti v okviru Zdrave šole so dejavnosti, s katerimi šola zavestno, načrtno in usmerjeno promovira zdravje. Z različnimi dejavnostmi spodbuja, omogoča in krepi zdravje učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. Tega se lotevamo s sistematičnim načrtovanjem in evalvacijo začrtanih nalog ob podpori Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri tem celostno pristopamo k zdravju, iščemo možnosti, ki nam jih omogoča šolsko okolje – vsebine zdravja posredujemo preko učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov. Trikrat letno se udeležimo srečanj vodij timov Zdrave šole, ki jih organizira NIJZ. Na teh srečanjih obravnavamo teme s področja zdravega načina življenja, predstavljamo primere dobrih praks, informirajo nas o dogodkih in dejavnostih povezanih z zdravjem. Naslov rdeče niti letošnjega šolskega leta je »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«. Poleg nalog, povezanih z rdečo nitjo letošnjega leta, bomo opravljali tudi druge naloge in projekte s področja zdravja in zdravega življenjskega sloga, ki vsa leta vključenosti dolgoročno pozitivno vplivajo na vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa.

 

Dostopnost