01 520 38 50

 Osnovna šola Vodmat  sodeluje v projektu »Šolska shema«,

ki je ukrep Skupne kmetijske politike EU, kjer se otrokom v šoli

razdeljuje sadje in zelenjavo kot brezplačen dodatni obrok.

Skupaj z domačimi pridelovalci bomo poskrbeli, da  bodo učenci

vsak teden dobili obrok zdravega sadja in /ali zelenjave.

Z razdelitvami smo pričeli v sredo, 1. septembra 2021.

Starši, spodbudite svoje otroke k rednemu uživanju svežega sadja in zelenjave!

Koordinatorica projekta Cvetka Tomašić

 

Dostopnost