01 520 38 50

Odkar obstaja točka osveščanja o varni rabi interneta www.safe.si, se srečujemo z vprašanji, koliko uporabe računalnika, interneta je za otroke še priporočljivo. Dokončnega odgovora s strani stroke doslej ni bilo. Sedaj pa z veseljem sporočamo, da smo tudi v Sloveniji dobili smernice za uporabo naprav z zasloni pri otrocih in mladostnikih, ki jih je pripravilo Združenje slovenskih pediatrov in Sekcija za primarno pediatrijo v sodelovanju ter s širokim konsenzom in podporo drugih relevantnih strokovnjakov in institucij, md drugim tudi Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Več:

https://safe.si/novice/odlozimo-zaslone-in-se-skupaj-otroki-podajmo-njihov-resnicni-svet

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni

https://online.pubhtml5.com/agha/giyr/#p=26

https://safe.si/video/video-predavanja/starsevski-nadzor-pri-uporabi-tehnologij-da-ali-ne

Dostopnost