01 520 38 50

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se bodo za učence 1. triletja (1.–3. razred) šole predvidoma odprle s ponedeljkom, 18. 5. 2020. Da bomo lahko ustrezno pripravili prostorsko razporeditev in vse ostalo, je ključen podatek število učencev, ki jih boste starši napotili v šolo. Poudariti je treba, da se v šolo vračajo le zdravi učenci.

Vaš otrok ali družinski član v istem gospodinjstvu ima lahko določene zdravstvene omejitve, zaradi katerih otroku NIJZ odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se v tem primeru posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom. Zdravstvene omejitve si lahko preberete na spletni strani šole, na sledeči povezavi:

http://www.osvodmat.si/2020/05/08/obvestilo-starsem-8-5-2020/.

  1. Organizirali bomo jutranje varstvo, pouk in podaljšano bivanje. Vse interesne dejavnosti se do nadaljnjega ne bodo izvajale.

Prosimo, da razredniku po elektronski pošti najkasneje do torka, 12. 5. 2020, do 15.00. ure sporočite sledeče podatke, ki so nujni za organizacijo dela v šoli in pri zagotavljanju varnostnih ukrepov:

  • ali bo vaš otrok obiskoval pouk v šoli
  • ali bo vaš otrok prihajal v jutranje varstvo in ob kateri uri
  • ali bo vaš otrok obiskoval podaljšano bivanje in do katere ure

Prosimo, da zaradi omejenega števila strokovnega kadra in zahtevne organizacije dela z vidika varovanja zdravja, prisotnost vašega otroka v jutranjem varstvu oz. v podaljšanem bivanju, če je le mogoče, racionalno omejite na najnujnejšo.

  1. Glede prevoza v šolo oz. domov NIJZ priporoča peš hojo ali individualni prevoz učencev s strani staršev, kjer ne pride do združevanja učencev.
  1. Glede prehrane bomo upoštevali, da bo vaš otrok koristil vse obroke prehrane, na katere je bil naročen že pred zaprtjem šole (na dan 13. 3. 2020). Morebitno spremembo kot običajno javite v računovodstvo ali tajništvo na naslov: racunovodstvo@osvodmat.si, tajnistvo@osvodmat.si do četrtka, 14. 5. 2020, do 9.00.
  1. Po navodilih NIJZ boste morali starši, katerih otroci se bodo 18. 5. 2020 vrnili v šolo, za svojega otroka izpolniti izjavo pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Izjavo je pripravil NIJZ, dostopna je na tej POVEZAVI. Izpolnjeno izjavo boste vi oziroma vaš otrok oddali 18. 5. 2020 ob prihodu v šolo (in je ne pošiljate po elektronski pošti).

Ko bo znano, koliko učencev se bo vrnilo v šolo, kako bodo razdeljeni v manjše skupine, v katerem prostoru bo imel vaš otrok pouk in podaljšano bivanje, kako bo s prihajanjem v jutranje varstvo in ko bodo znane še ostale informacije, boste prejeli preko spletne strani šole oziroma preko razrednikov vsa potrebna navodila in informacije v zvezi s poukom v šoli.

Hvala za razumevanje,

Mateja Petrič, ravnateljica

Dostopnost