01 520 38 50

Spoštovani starši!
Za otroke, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji …), bo organizirano nujno varstvo otrok, ki se bo izvajalo na domu otroka ali na domu prostovoljca.

Če starši izpolnjujete pogoje, lahko svojega otroka prijavite na e-naslov ravnatelj@osvodmat.si, in sicer vsaj 24 ur pred potrebo po varstvu. Prijavi priložite izjavo oz. potrdilo, ki izkazuje upravičenost.

Prosimo, da ob prijavi navedete še naslednje podatke:

Otrok
Priimek in ime
Starost otroka
Otrokove posebnosti (dieta, PP …)
Varstvo potrebuje (datum, ure):

 

Mati/ skrbnik
Priimek in ime
Domači naslov
Telefonska (mobilna) št.
Delodajalec in delovno mesto

 

Oče/ skrbnik
Priimek in ime
Domači naslov
Telefonska (mobilna) št.
Delodajalec in delovno mesto

 

Mateja Petrič, ravnateljica

 

 

Iz okrožnice Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, 15. 3. 2020:

Spoštovani,

na podlagi danes sprejetega odloka vlade o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah, je do nadaljnjega ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje. …

Skladno z odlokom vas pozivamo, da na nivoju vrtcev in šol:

  • Vaši sodelavci otroka varujejo na svojem ali otrokovem domu, skladno z dogovorom med starši in prostovoljcem.
  • Pripravili bomo izjavo, da starši otroka prevzemajo tveganje, saj delovnopravna zakonodaja in odgovornost ravnatelja v tem primeru ne veljata.
  • Način varovanja otrok se je po odloku in pismu predsednika vlade spremenil. Ravnatelji preverite, ali prijavljeni starši še potrebujejo varstvo v tem primeru, saj se bo varstvo izvajalo na domu otroka ali prostovoljca. ..

Zahvaljujem se vam za vašo odzivnost, solidarnost in konstruktivno sodelovanje.

Marija Fabčič, OPVI MOL

Dostopnost