01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

NAŠA ŠOLA – VARNA ŠOLA – ŠOLSKI    

koordinator/nosilec: Sanja Zgonc

Tudi v šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s prizadevanji za uveljavljanje kulture miru in nenasilja, oz. skrbi za urejeno in varno šolo.

Na šoli bodo potekale številne aktivnosti, katerih cilj je skrb za zdrave medosebne odnose, ki temeljijo na spoštovanju, strpnosti, medsebojni pomoči, sodelovanju in konstruktivnemu reševanju medsebojnih konfliktov.

Pomemben cilj našega preventivnega delovanja pa je tudi spodbujanje konstruktivnega preživljanja prostega časa in preprečevanje različnih vrst zasvojenosti oz. odvisnosti.

Načrtovane aktivnosti v letošnjem šolskem letu so:

 • izobraževanje za strokovne delavce na temo spoprijemanja s stresom (predavateljica Rozana Božec: V primežu stresa in kako izstopiti iz njega);
 • preventivne delavnice za učence v sodelovanju z zunanjimi sodelavci oz. društvi; Bontonček (Društvo YHD – 3. razred), Mobilna družbena omrežja, Alkohol in mladi (Društvo za preventivno delo – 9. razred), delavnice o higieni rok (Zdravstvena fakulteta – 6. r.), 4 Prometna deteljica, Jutri na cesti (Zavoda Varna pot – 2. in 5. razred), Mladinske delavnice v obsegu 13 ur na oddelek (8. razred), O2 za vsakogar (No excuse – 7. razred), preventivne delavnice preprečevanja prekomerne rabe sodobnih tehnologij (Logout – 4. do 9. razred), Preprečujmo spletno nasilje v obsegu 15 ur (Društvo za digitalno pismenost – 3. razred);
 • vrstniška in šolska mediacija;
 • tutorstvo učencev 8. in 9. razreda mlajšim učencem (pomoč pri prehodu na predmetno stopnjo, svetovanje glede organizacije domačega dela in učenja, strategij učenja posameznih šolskih predmetov, pomoč učencem priseljencem pri vključevanju v novo socialno in kulturno okolje, učna pomoč);
 • interaktivno predavanje in priporočila za starše glede varne in uravnotežene uporabe računalnikov, pametnih telefonov, tablic pri mladostnikih (Logout: Družinska e-pravila);
 • dežurstvo strokovnih delavcev v času glavnih odmorov in v jedilnici;
 • prisotnost receptorja oz. informatorja 8 ur dnevno;
 • konstruktivno preživljanje prostega časa med glavnimi odmori (rekreacija v veliki telovadnici, gibanje na šolskem igrišču, knjižnica, učilnica za učenje, učilnica z družabnimi igrami, plesni odmori);
 • aktivnosti v vseh razredih v sodelovanju z Društvom za preventivno delo na temo Naša šola – varna šola;
 • sistematično delo z učenci po priročniku To sem jaz – 10 korakov do boljše samopodobe (razredniki od 6. do 9. razreda v času ur oddelčnih skupnosti);
 • dan dejavnosti (delovna sobota, 29. 9. 2018) Varnih nog naokrog.
Dostopnost