01 520 38 50

Ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo pripravlja Društvo Radi pišemo z roko projekt Teden pisanja z roko 2018, v katerem bomo sodelovali tudi drugošolci.

Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča uporaba računalnika v pisnem komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z roko. Napisati eno stran z roko predstavlja pravi fizični napor. Učitelji opažajo in mladi poudarjajo, da skoraj ne znajo več pisati z roko, njihove kretnje so toge, neizdelane, nerodne. Tudi veliko večino osebnih sporočil, npr. čestitk za rojstni dan, zahval ali pohval, izrazov sožalja, pošiljamo in prejemamo preko e-pošte. E-pošta ima moč množičnega, poceni, pa tudi neosebnega komuniciranja.

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti  razvijamo z vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost.

KAJ želimo doseči s Tednom pisanja z roko?

 • Ozavestiti mlajše in starejše  o pomenu pisanja z roko.
 • Spodbuditi pisanje z roko, ne le z računalnikom.
 • Vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko.
 • Poudariti pomen razvoja individualnosti. Pisava vsakega človeka je neponovljiva.
 • Spodbuditi razvoj fine motorike. Vaja dela mojstra.
 • Spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti. Pisanje z roko je bolj osebno.

Kako se bomo mi vključili v projekt?

 1. Zbirali bomo ročno napisane voščilnice, čestitke, zahvale, razglednice in priredili razredno razstavo.
 2. Učiteljici sta sodelovali v raziskavi o odnosu do pisanja z roko (izpolnitev vprašalnika na https://www.1ka.si/a/155919). K sodelovanju so bili že povabljeni tudi drugi strokovni delavci šole.
 3. Aktivnosti bomo fotografirali in jih objavili na šolski spletni strani, šolskem Facebook profilu in v lokalnih časopisih, revijah (Ljubljana, Šolski razgledi, Zeleni glas).
 4. Pridobili smo že nekaj rokopisov znanih osebnosti – njihovo razmišljanje, zakaj je dobro ohranjati pisanje z roko.
 5. Učenci 2. razreda so v fazi opismenjevanja – učijo se pisati pisane črke. Učenje pisanja bomo podkrepili z Brain Gym vajami, ki stimulirajo možgane.
 6. Z izdelki učencev (s sporočili) bomo sodelovali pri oblikovanju filma, ki ga bo pripravilo Društvo Radi pišemo z roko na osnovi naših fotografij  ter drugih besednih in slikovnih sporočil..
 7. Učenci se bodo učili pisati razglednice in voščilnice.
 8. Sodelovali bomo s »svojo pisavo« na socialnih omrežjih (na brezčrten papir bomo s pisanimi črkami (rokopis) napisali: To je moja pisava. Kakšna pa je tvoja? In se podpisali).
 9. Organizirali bomo srečanje s pesnikom in pisateljem Andrejem Rozmanom – Rozo (v aprilu).

K sodelovanju vabimo tudi vas, dragi starši! Veseli bomo vaše pomoči in rokopisnih prispevkov.

Dostopnost