01 520 38 50

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi ZUJF (UrlRS 88/16), ki določa, da bodo od 1. 2. 2017 do brezplačnega kosila upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36% povprečne plače v RS. Če se najdete v tem okviru in vaš otrok ni prijavljen na kosilo, ga lahko prijavite in bo lahko jedel brezplačno. Več v okrožnici MIZŠ.

Dostopnost