01 520 38 50

Prevzem spričeval po 24. juniju

Spoštovani starši,

v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovno šolo (14. člen) vas obveščamo, da bo prevzem spričeval učencev, ki zadnji dan pouka ne bodo prisotni v šoli, možen od 27. do 30. junija 2022 ter od 16. avgusta 2022 dalje med 9. in 13. uro v tajništvu šole. Spričevala lahko prevzamejo samo učenci ali starši oz. zakoniti zastopniki.

vodstvo OŠ Vodmat

Kreativne delavnice na Naravoslovnotehniški fakulteti

Sredo dopoldan je skupina sedmošolk preživela na Naravoslovnotehniški fakulteti, kjer so spoznavale postopke obdelave in oblikovanja tekstilij. Na temo “počitnice” so izdelovale kolaže, ki so jih nato s pomočjo skenerja in računalnika prenesle na majice. Na sproščen in kreativen način so spoznavale poklic oblikovalca tekstila. Delavnic smo se udeležili v okviru skupnega projekta MOL-a in Naravoslovnotehniške fakultete UL.

Učna gradiva in šolske potrebščine za šolsko leto 2022/23

Med koristnimi povezavami na levi najdete seznam šolskih potrebščin in učnih gradiv za naslednje šolsko leto. Delovne zvezke lahko kupite preko spleta ali v knjigarni – za nakup lahko koristite tudi BON 21, če jih še imate (do 30. 6. 2022). Ostale potrebščine kupite v knjigarni / trgovskem centru / na spletu.

Učbenike učenci prejmejo v šoli brezplačno, vendar prosimo za skrbno ravnanje in vračilo na koncu šolskega leta.

V ovijanje in označevanje šolskih potrebščin vključite tudi svojega otroka – konec koncev je prav, da otrok pozna svoje potrebščine in z njimi skrbno ravna.

Lepe počitnice!

Zadnji dan pouka

Obveščamo vas, da bo v petek, 24. junija 2022, urnik pouka prilagojen, s tem pa tudi urnik kosila.

Učenci bodo imeli 4 ure pouka, nato pa kosilo po razporedu:

ob 11.30: 5. razred in 8. razred (po kosilu odhod domov),

ob 11.45: 6. razred in 7. razred (po kosilu odhod domov),


ob 12.00: 1. razred in 2. razred,

ob 12.20: 3. razred in 4. razred.

Podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

Vse učence in starše, ki ne boste uspeli prevzeti spričevala na zadnji šolski dan, obveščamo, da Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) v 14. členu določa naslednje:

“Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.”

Prevzem bo možen od 9.00 do 13.00 v tajništvu šole.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in vesel skok v poletne počitnice!

vodstvo šole

Dostopnost