01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Šolski sklad

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev, in trije predstavniki šole.

S sredstvi šolskega sklada vsako leto poskrbimo za izboljšanje pogojev za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga uspešno nadgrajujemo z nadstandardnim programom, del pridobljenih sredstev pa namenjamo tudi pomoči socialno ogroženim družinam.

Predstavniki staršev: Špela Krasko Gerbec, Inge Jug, Boštjan Brolih, Svetlana Simić Klobučarič.

Predstavniki delavcev: Mojca Kucler, Andreja Novak, Matevž Sušnik.

Ideje, kako pridobiti čimveč sredstev in za kaj nameniti porabo le-teh, lahko pošljete na: solski.sklad@osvodmat.si

Postopek pridobitve subvencije za socialno ogrožene družine:

Starši izpolnite Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije iz šolskega sklada in jo oddate v tajništvo šole v času podpisa pogodbe za ŽVN. Vlogo pregleda tričlanska komisija šole (šolski svetovalni delavki in knjigovodkinja), ki si pri dodelitvi višine subvencije pomagajo z vpogledom v uradne evidence o višini dodeljene subvencije za šolsko prehrano. O dodeljeni višini subvencije vas komisija obvesti s sklepom. Člani šolskega sklada nimajo vpogleda v osebne podatke prosilcev.

Del dohodnine (0,3 %) lahko namesto državi namenite tudi za šolski sklad OŠ Vodmat

Nova pravila delovanja Šolskega sklada OŠ Vodmat, ki smo jih sprejeli v decembru 2022,  omogočajo, da šolskemu skladu OŠ Vodmat namenite del svoje dohodnine (do 0,3 %).

Gre za čisto preprost, za vse na šoli še kako pomemben korak, saj namesto, da gre ta delež dohodnine v proračun Republike Slovenije, ga del donirate šolskemu skladu. S tem se znesek vaše dohodnine ne poveča. Zahtevo lahko izpolnita oba starša.

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do 0,3 odstotka dohodnine, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov. Ta del dohodnine lahko namenite organizaciji po svoji izbiri, najmanjši delež pa je 0,1 % . Z oddajo obrazca do konca leta 2022 se bo vaša želja upoštevala od dohodnine za leto 2023 do prejema nove zahteve ali preklica prve.

Sredstva bodo namenjena za pomoč socialno šibkejšim učencem, za programe dela z nadarjenimi učenci in nakup opreme za šolo, ki jo z rednim sistemskim financiranjem težko pridobimo. S sredstvi bo skrbno in odgovorno upravljal Upravni odbor šolskega sklada.

Šolskemu skladu OŠ Vodmat  lahko namenite del dohodnine na naslednje načine:

 • v portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Osnovna šola Vodmat)« v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »43102913« in vpišete odstotek »0,1 ali 0,2 ali 0,3« elektronsko,
 • (pred)izpolnjen obrazec v PRILOGI (glejte spodaj) izpolnite še s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete (vi ali vaš otrok) v tajništvo šole do 20. decembra v tekočem letu, mi jih nato zbrane skupaj odnesemo/odpošljemo v Finančni urad Ljubljana, lahko pa ga tja tudi sami pošljete/odnesete.

Ob tej priložnosti se seveda zavezujemo, da se na OŠ Vodmat zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali z izpolnjeno in oddano vlogo (zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije), zbiramo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

obrazec_dohodnina_Vodmat

V šolski sklad lahko prispevate tudi tako, da v mobilni banki skenirate QR kodo in vpišete poljuben znesek

Špela Krasko Gerbec, predsednica UO sklada

in Mateja Petrič, ravnateljica

 

Dostopnost