01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Subvencioniranje prehrane

Starši uveljavljate pravico do subvencionirane malice in kosila na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem centru za socialno delo (enaka vloga kot za otroški dodatek), in sicer za novo šolsko leto v mesecu juliju ali avgustu, za tekoče šolsko leto pa kadarkoli.

Pravica do subvencije za malico in kosilo je določena avtomatsko, na podlagi dohodkov in je sporočena direktno v šolo računovodstvu.

Pravica do subvencije je določena na osnovi cenzusa. Več o tem na povezavi.

 

Dostopnost