01 520 38 50

V sredo, 3. junija 2020, bodo vrata šole odprta za učence od 1. do 9. razreda.

Učenci 1. triletja v šolo vstopajo skozi vhod za prvošolce, ostale učence pa pričakujemo pri glavnem vhodu:

ob 8.00 učence 4. in 5. razreda,

ob 8.05 učence 6. razreda,

ob 8.10 učence 7. razreda in

ob 8.15 učence 8. in 9. razreda.

Med čakanjem za vstop v šolo naj učenci upoštevajo varnostno razdaljo (1,5 – 2 metra).

V šolo smejo samo zdravi učenci! Učenci od 6. do 8. razreda naj imajo s seboj izpolnjeno Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (NIJZ).

Izjava za starše NIJZ

Starši v šolo ne vstopajo.

Učenci gredo v čevljih do garderobnih omaric, kjer se preobujejo.

Pouk poteka v matičnih učilnicah.

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti se ne izvajajo.

Interesne dejavnosti se ne izvajajo.

Prehrana bo organizirana za vse učence, ki so prijavljeni na obroke. Za učence, ki so naročeni na kosilo, je po priporočilih NIJZ organiziran časovni razpored prihajanja v jedilnico in varstvo za tiste učence, ki čakajo na kosilo.

Veselimo se ponovnega snidenja z vami!

kolektiv OŠ Vodmat

Dostopnost