01 520 38 50

Spoštovani starši!

Spoštovani posamezniki, ki bi bili prostovoljci pri varstvu otrok!

Na spletnih straneh MOL je objavljena informacija o nujnem varstvu za tiste otroke, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za
delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravstveni delavci,
zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji …).

Varstvo se bo izvajalo na domu otroka ali na domu prostovoljca.

Prav tako je objavljen poziv posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje in bi
opravljali delo prostovoljcev pri varstvu otrok.

Vse informacije v zvezi s tem si lahko preberete na tej povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/varstvo-otrok-na-domu-prostovoljci/

Veliko zdravja vam želim,

Mateja Petrič, ravnateljica

Dostopnost