01 520 38 50

V našo sredino smo tudi letos povabili Aleša Bartola, ki se s preventivnimi  predavanji na področju preprečevanja in zlorab prepovedanih drog ukvarja že štirinajst let, sedemnajst let pa je dejaven na področju zatiranja najhujših oblik kriminalitete na področju prepovedanih drog.

Predavanje bo v četrtek, 28. novembra 2019, ob 17.30 v šolski jedilnici.

Imate doma imate najstnika, ki išče svojo identiteto, se podaja novim izzivom naproti, vstopa v svet odraslosti, zabave, omam …

V mladostništvu se lahko najstniki razvijejo vedenja, ki bodo vplivala na njihovo zdravje, zadovoljstvo in uspešnost v prihodnje, med njimi je tudi uporaba psihoaktivnih snovi.

Izsledki rezultatov mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju kažejo, da je večina 15-letnikov (84 %) že kdaj uporabila tobak, alkohol in/ali konopljo (44 % eno, 22 % dve in 18 % vse tri psihoaktivne snovi).

Ne zatiskajmo si oči, da tovrstna statistika ne velja za naše otroke oz. mladostnike.

Obravnavane teme oz. vprašanja:

  • kako prepoznati mladostnika, ki je pod vplivom drog,
  • najpogostejše in lahko dostopne droge,
  • adolescenčno obdobje mladostnika in njegova labilnost,
  • pojav novih drog na tržišču,
  • odprta vprašanja,
  • različni primeri,
  • kako se pogovoriti z otrokom pred odhodom na zabavo,
  • opozorila predvsem mladostnicam v gostinskih lokalih.

Udeležba je za starše učencev 8 in 9. razreda zelo zaželena.

Dostopnost