01 520 38 50

Učencem, ki jim ni bilo možno izročiti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta (14. člen Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole).

Dostopnost