01 520 38 50

Spoštovani starši,

v Uradnem listu RS, št. 57/2015 je bil dne 31. 7. 2015 objavljen Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD). Zakon upnikom omogoča, da se bodo dolžniki dogovorili o odpustu dolga.

Pogoji za odpust dolga po Zakonu o pogojih za izvedbo odpusta dolgov

Fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. januarjem 2015 in 30. junijem 2015 bila:

  • prejemnik/-ica denarne socialne pomoči ali
  • prejemnik/-ica varstvenega dodatka ali
  • prejemnik/-ica veteranskega dodatka ali
  • prejemnik/-ica otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemnik/-ica otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino ali
  • oseba, ki je navedena v odločbi o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

Dolžnik ne more biti oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja.

Kaj se odpisuje?

Odpisujejo se dolgovi iz naslova neplačila šolske prehrane v osnovnih šolah.

Kako starši oddate vlogo za odpust dolga v osnovni šoli?

V primeru, da izpolnjujete vse pogoje za upravičenost do odpusta dolga in da je občina, ki je ustanoviteljica vrtca ali osnovne šole, pri kateri imate dolg, podpisnica Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, sledi postopek: oseba izpolni predlog za sklenitev dogovora za odpust dolga (obrazec se nahaja tukaj in v računovodstvu) ter se ga izpolnjenega po pošti ali osebno (v tajništvo) dostavi na naslov Osnovna šola Vodmat, Potrčeva 1, 1000 Ljubljana do 31. oktobra 2015. Kasnejših vlog se ne bo upoštevalo, prav tako se ne bo upoštevalo elektronskih vlog.

Osnovna šola preko posebne elektronske baze ugotovi upravičenost dolžnika do odpusta dolga. Predlogi za sklenitev dogovora o odpustu dolga se obravnavajo po vrstnem redu prejema predloga.

Osnovna šola pozove dolžnika, da se zglasi na zavodu za sklenitev dogovora o odpustu dolga ali pa mu dogovor pošlje po pošti. Upnik in dolžnik se dogovorita o odpustu dolga in znesku odpusta najkasneje do 31. Januarja 2016. Samo dejanje odpisa dolga se lahko opravi kasneje.

Pomoč dolžnikom:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 080 2002, uradne ure vsak dan od 9.00 do 15.00.

                                                                                                                  Vodstvo šole

Dostopnost