01 520 38 50

Naša mala knjižnica

PROJEKT »NAŠA MALA KNJIŽNICA« 

DRŽAVNI       koordinator/nosilec: Mateja Čeh

V projektu bo sodeloval 2. a razred. Skozi vse šolsko leto 2018/2019 bomo branje naslednjih knjig dopolnili z različnimi aktivnostmi in nalogami:

  • Peter Svetina: Čudežni prstan
  • Majda Koren: Skuhaj mi pravljico,
  • Przemyslaw Wechterowicz: Objemi me, prosim
  • Przemyslaw Wechterowicz: Kura ali jajce?
  • Hili Rand: Beli in črni muc
  • Martinš Zutis: Odkritje, ki ga ni bilo

 

Prijavljeni prejmemo Ustvarjalnike, s pomočjo katerih bomo popestrili branje knjig. Glavni cilj izvedbe projekta bo spodbuditi veselje do branja. Izdelali bomo lutko literarnega junaka ali junakinje, ki ga bodo učenci, skupaj z zvezkom za risbe, fotografije in zapiske odnašali domov. Pisali in izmenjevali si bomo mnenja o prebranih knjigah, izdelovali bomo bralni vlakec (v vsak vagon bomo zapisali naslov prebrane knjige, ki jo bodo posamezniki prebrali) in se trudili, da bo čim daljši. V razredu bomo ustvarili prijeten bralni kotiček, sodelovali bomo v likovno-literarnem natečaju Naša mala knjižnica, kjer bomo pisali spise in naredili likovne izdelke v povezavi s knjigo Učiteljica, pisateljice Susanna Matiangeli. Primerno bomo obeležili tudi Svetovni dan knjige, ki bo 23. aprila 2019. Spodbujali bomo tudi skupno branje, v sodelovanju s starši, skrbniki.

Dostopnost