01 520 38 50

OKOLJU PRIJAZNO V ŠOLO 
ŠOLSKI   koordinator/nosilec: Ines Polončič

IZVAJANJE: 17. 9. do 28. 9. 2018 (v času tedna mobilnosti)

Okolju prijazno v šolo je šolski projekt, pri katerem sodelujejo učenci in učitelji prve triade. Projekt pri učencih in učiteljih spodbuja okolju prijazen način prihoda v šolo. Učenci v tem času v šolo pridejo peš ali se pripeljejo s kolesom, skirojem, z javnim prevozom ali tako, da z enim avtomobilom potuje več ljudi. Za omenjene načine prihoda učenci dnevno prejmejo simbolično nalepko. Te zbiramo na velikem plakatu v avli šole. Pri izbiri ustreznih načinov prihoda v šolo učencem pomagajo starši.

Št. delavcev šole: 6 učiteljev in vzgojiteljica prve triade

Št. učencev: 145 (1. triada)

Cilji:

Učenci:

–           pri sodelovanju v igri krepijo socialne vezi s šolskimi prijatelji.

–           prihajajo v šolo na zdrav način.

–           se naučijo prihajati v šolo na varen, okolju prijazen in trajnosten način

–           se naučijo biti samostojnejši.

–           pripomorejo k varnejšemu šolskemu okolju in zmanjšanju prometnih zastojev na območju šole.

Dostopnost