01 520 38 50

Šolsko tekmovanje iz naravoslovja Kresnička bo v sredo, 3. februarja 2016 ob 11. uri. Za šolsko leto 2015/2016 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,50 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Plačilo po položnici.

Učenci, ki so se na tekmovanje prijavili, doma SKUPAJ S STARŠI opravijo dva poskusa: Jajce 2 in Taljenje voska. Navodila so dostopna na spletni strani Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, ki je organizator tekmovanja.

Povezava: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/NaOS/Razpis.aspx

Poskusa izvedete do konca decembra 2015, na uro dodatnega pouka v mesedu januarju 2016 pa otroci prinesejo zapiske in odgovore na vprašanja, ki so ob koncu vsakega pokusa.

Poskus Po klancu navzdol 2 bomo naredili pri dodatnem pouku, januarja 2016. Po opravljenem poskusu bomo skupaj zapisali ugotovitve. Pregledali in pogovorili se bomo tudi o poskusih, ki so jih otroci opravili doma.

Dostopnost