01 520 38 50

Osnovna šola Vodmat  sodeluje v projektu »Šolska shema«,  ki je ukrep Skupne kmetijske politike EU, kjer se otrokom v šoli razdeljuje t.i. šolsko sadje in zelenjava kot brezplačen dodatni obrok ter skupaj s spremljevalnimi izobraževalnimi dejavnostmi izboljšuje njihove prehranjevalne navade.

Z razdelitvami smo pričeli v četrtek, 1. septembra 2022.

Koordinatorica projekta: Cvetka Tomašić

Dostopnost